Intel® HD Graphics Driver v36.19.0 (Vàng) cho Windows* 10 IoT Core

18549
12/1/2015

Giới thiệu

Gói cài đặt: Intel® HD Graphics Driver v36.19.0 (Gold) cho Windows* 10 IoT Core

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 12.3 MB
  • SHA1: EB432472F4AC192E4C1942B2F3C3BEC89D7C9A3E

Mô tả chi tiết

Lưu ý quan trọng

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các nền tảng nhúng của Intel. Nó không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.


Tổng quan

Gói cài đặt: Intel® HD Graphics Driver v36.19.0 (Gold) cho Windows* 10 IoT Core

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt Trình điều khiển Đồ ® HD Intel cho Bộ xử lý Intel® Atom và Celeron® mềm. Các bộ xử lý này bao gồm:

  • Bộ xử lý Intel® Atom™ chuỗi E3800
  • Bộ xử ® Celeron® Intel J1900
  • Bộ ® Celeron® Intel N2807
  • Bộ xử ® Celeron® Intel N2930


Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành cho thông tin phiên bản trình điều khiển.

Lưu ý: Các trình điều khiển phần mềm này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích phổ biến. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh gặp phải khả năng không tương thích về cài đặt trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM và sử dụng phần mềm do nhà sản xuất hệ thống của bạn cung cấp. Intel và nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể không hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Thông tin bổ sung

Tìm nội dung kỹ thuật chuyên sâu, công cụ và tài nguyên cộng đồng cho các nhà thiết kế nhúng tại Intel® Embedded Design Center

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.