bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows XP* cho Intel® NUC

18547
4/9/2013

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 6.14.10.5437 cho các sản phẩm Intel® NUC với Đồ họa HD Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP family*
  • Kích thước: 22.8 MB
  • SHA1: 23B7703CEBB287EF4E919762789F7E53D3403C9D
  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Kích thước: 29.3 MB
  • SHA1: B2584EAC7B865332C01E28FD11CFDF3346603944

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 6.14.10.5437 cho các sản phẩm Intel® NUC với Đồ họa HD Intel®.


Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn.

GFX_XP32_6.14.10.5437.exe – trình điều khiển cho các phiên bản 32-bit của hệ điều hành
GFX_XP64_6.14.10.5437.exe – trình điều khiển cho các phiên bản 64-bit của hệ điều hành


Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.