Trình điều khiển Hồng ngoại người dùng (CIR) ITE Tech* cho Windows 7* cho Intel® NUC

18534
2/24/2014

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 5.1.0.7 của trình điều khiển Hồng ngoại người dùng (CIR) ITE Tech* cho Intel® NUC sử dụng Windows 7* cho cả 32 và 64 bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 5.4 MB
  • SHA1: 99C0F26D522A9F16AF27130C2C6B3FEDAFA0963D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 5.1.0.7 cho Windows 7* cho Intel® NUC với hồng ngoại người dùng ITE Tech* (CIR). Trình điều khiển Hồng ngoại là trường bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.