Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows 10 cho NUC6i3SY®, NUC6i5SY

18532
10/5/2015

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 7.7.6.0 của trình điều khiển GPIO Giao tiếp trường gần (NFC) cho Intel® NUC sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 33.7 MB
  • SHA256: 45507A65932117C7C24E14C23355BA839D8A8A66F80D412B1A959C7EC63EF4F1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp trình điều khiển GPIO giao tiếp trường gần (NFC) cho bộ điều khiển NFC trên Intel® NUC Kit NUC6i[x]SY dành cho Windows® 10.

Ghi chú:

  • Nếu bạn không có kế hoạch kích hoạt NFC trong BIOS, bạn không cần phải cài đặt trình điều khiển này.
  • Nếu bạn định cài đặt mô-đun NFC trên Intel NUC, bạn sẽ cần cài đặt cả trình điều khiển này trình điều khiển từ nhà sản xuất bên thứ ba của mô-đun NFC mà bạn sử dụng.
  • Đây sẽ là trình điều khiển cuối cùng cho NFC. Tiêu đề NFC đã bị xóa khỏi tất cả các bộ dụng cụ Intel NUC bắt đầu từ tháng 6 năm 2016. Xem lịch sử sửa đổi trong Đặc tả sản phẩm kỹ thuật để biết tất cả các thay đổi về thông số kỹ thuật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.