Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 7* cho Intel® NUC

18528
2/20/2014

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 7077 của trình điều khiển RealTek* LAN cho Intel® NUC sử dụng Windows* 7.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*
  • Kích thước: 5.8 MB
  • SHA1: 4533DB2AC9C472C7183E17FE609A1034878AF874

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN phiên bản 7077 cho Intel® NUC với bộ điều khiển Ethernet RealTek*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.