Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

18524
7/17/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) cho Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 25.1 MB
  • SHA256: 3FCF6ECBE30F9FEA5D01CB0B936913C2BF5CC554114D723B568495A9F51FFBC5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) cho Windows® 10. Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.