Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng Nuvoton* (CIR) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

18524
7/17/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Hồng ngoại gia dụng Nuvoton* (CIR) cho Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 25.1 MB
  • SHA1: A7C0984A7BE7C8276741C7285850C4EED41EA17B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Hồng ngoại gia dụng Nuvoton* (CIR) cho Windows® 10. Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.