Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng Nuvoton* (CIR) cho Windows 8*/8.1* cho Intel® NUC

18523
9/23/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Hồng ngoại Gia dụng Nuvoton* (CIR) sử dụng Windows 8*/8.1*, 32-bit và 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 18.8 MB
  • SHA1: D7D8A4AD32BDECF4A372219890E79F1DB1572AE6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho intel® NUC với Nuvoton Consumer Infrared* (CIR). Cần có trình điều khiển hồng ngoại nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.