Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) cho Windows XP* dành cho Intel® NUC

18521
6/11/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 11.2.0.1006 của trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology cho Intel® NUC sử dụng Windows* XP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows XP Professional x64 Edition*, Windows XP family*
  • Kích thước: 12.4 MB
  • SHA1: F669F59B0EDFB83698462406B03491AE15A82052
  • Windows XP family*
  • Kích thước: 287.9 KB
  • SHA1: 31ED12CB5472845B6ED40821D29909745D7B4A4B
  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Kích thước: 323.4 KB
  • SHA1: 45744822454B5CFAD5A027A61807665451A71A34

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (AHCI) phiên bản 11.2.0.1006 cho Intel® NUC.

Tệp nào để chọn

Tải xuống trình điều khiển(STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe)và một trong các Ổ đĩa Trình điều khiển F6 sau đây (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):

f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip - cho các phiên bản 32-bit của hệ điều hành
f6flpy-x64_11.2.0.1006.zip - cho các phiên bản 64-bit của hệ điều hành


Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.