Intel® Visual Compute Accelerator sản phẩm biến đổi VCA1283LVV

18512
4/11/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm này chứa gói sản xuất biến đổi cho Intel® Visual Compute Accelerator (1.3.148).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 763.4 MB
  • SHA1: 9B0AFD4DD95A76F26E50C69496486F28F08E9FFF

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Gói này chứa các gói sản xuất biến đổi.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh Baremetal CentOS* 7.4. Nên sử dụng. Hình ảnh này tải toàn bộ hệ điều hành trong một RAMDisk. Vì đây chỉ là bộ nhớ đọc nên những thay đổi không liên tục. Nếu một hoặc nhiều thư mục cần phải liên tục, hãy xem phần Tạo hệ thống tệp liên tục bằng cách thủ công bằng cách sử dụng phần NFS .
  • Điều này khác với các hướng dẫn hình ảnh liên tục trong đó tất cả các thư mục đều liên tục.
  • Hình ảnh này không chứa trình điều khiển Intel® Media Server Studio được thiết kế bằng hạt nhân sản xuất (không có Intel® Media Server Studio vá).
  • Hình ảnh được nhóm xác thực thử nghiệm đầy đủ (bao gồm cả các bài kiểm tra độ ổn định và hiệu năng).

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 138b80fc6c197d860286cb6cc0ac1c22

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.