Intel® Serial IO điều khiển dành cho NUC5i3MY, NUC5i5MY

18506
1/7/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ phiên bản 1.1.226.0 cho Intel® NUC. Trình điều khiển này CHỈ cần thiết nếu I2C được kích hoạt trong BIOS.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows Server 2012 R2 family*
 • Kích thước: 2.2 MB
 • SHA1: 1723789615B1AE0AA105F6D2820D731B89169805

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ phiên bản 1.1.226.0 cho Intel® NUC. Trình điều khiển này CHỈ cần thiết nếu I2C cho Tiêu đề Giải pháp Tùy chỉnh Tốc độ Thấp được bật trong BIOS.

Thông báo quan trọng

 • Nếu I2C không được bật trong BIOS và bạn cố gắng cài đặt trình điều khiển này, việc cài đặt sẽ thất bại với thông báo này: Chương trình thiết lập kết thúc sớm vì các lỗi sau: Nền tảng này không được hỗ trợ.
 • Nếu bạn không định sử dụng Tiêu đề Giải pháp Tùy chỉnh Tốc độ Thấp, bạn không cần cài đặt trình điều khiển này.

Bật tính năng này trong BIOS

 1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
 2. Vào menu Thiết bị chuyển đổi > tiên > Trên bo mạch .
 3. Trên khung Cấu hình Thiết bị Kế thừa:
 4. Đặt ghim 13/14 thành I2C0_SCL/I2C0_SDA.
 5. Đặt ghim 15/16 thành I2C1_SCL/I2C1_SDA.
 6. Nhấn F10 để lưu và thoát Cài đặt BIOS.

Sau khi bật tính năng này trong BIOS, bạn có thể cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.