Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu biến đổi VCA1283LVV

18505
4/12/2018

Giới thiệu

Gói phần mềm này dành cho Intel® Visual Compute Accelerator chứa tham chiếu hoặc mẫu biến đổi để hiển thị các cấu hình có thể (1.3.148).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 556.2 MB
  • SHA1: 25EDCF2CBE237CDD2F75E870B61C99EE18C478DA

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Gói này chứa tài liệu tham khảo hoặc mẫu biến đổi để hiển thị các cấu hình có thể.

Hình ảnh biến đổi nằm trên đĩa RAM. Khi khởi động lại máy chủ được thực hiện, toàn bộ hình ảnh sẽ bị xóa khỏi đĩa RAM. Nếu cần có tham chiếu liên tục hoặc hình ảnh mẫu, hãy kiểm tra Gói tham chiếu liên tục.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh chứa một kernel tham chiếu (hạt nhân được áp dụng Intel® Media Server Studio vá) và chứa phiên bản Cộng đồng Intel® Media Server Studio phát hành công khai mới nhất (không có gói mẫu phương tiện).
  • Hình ảnh được nhóm xác thực thử nghiệm một cách giới hạn (chỉ dành cho kịch bản cơ bản).

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 974b289dd2fb6e5891f0cdf9de0ac5f1

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.