Intel® Visual Compute Accelerator nguồn của bạn

18498
12/24/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tệp nguồn cho Intel® Visual Compute Accelerator mềm quản lý (2.3).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 407.9 MB
  • SHA1: 3D58155202CADCC324205AFC63794515D0B1F80F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ khỏi lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa bộ tệp nguồn hoàn chỉnh để xây dựng daemon Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) Intel VCA, nhân và mô-đun Intel VCA và các tiện ích khác, cho tất cả các nền tảng được hỗ trợ, nghĩa là dành cho Linux* và Windows*. Không bắt buộc phải chạy phần mềm Intel VCA trong các bản tải xuống khác. Bằng cách xây Intel VCA mềm từ các tệp nguồn này, bạn có thể tạo một phiên bản tùy chỉnh vượt quá các khả năng được cung cấp trong các tệp tải xuống Intel VCA hành khác.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: 9464cdcd3216cd82067c2e863ae9277d

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.