Bản beta Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 và Windows 7*/8.1* [15.40]

18468
6/24/2016

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều Intel® Graphics Driver Beta cho thế hệ thứ 4 và 5. (15.40.26.4474)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 204.7 MB
  • SHA1: 71D50E96086C60DBF3D917816017981ECCD15ED7
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 113.2 MB
  • SHA1: 7668CA938FE3B43460A41250A32B7E9C8DE2C3D0

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống bản Beta Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 và Windows 7*/8.1*.

Trình điều khiển phiên bản beta này được cung cấp để xác nhận các thay đổi mã trình điều khiển đang chờ xử lý vấn đề hệ điều hành gặp phải khi chơi game hoặc nội dung do thay đổi từ 1080p đến 1080i.

Hỗ trợ hệ điều hành thay đổi tùy theo nền tảng

Do điều này và giới hạn cơ sở dữ liệu, chức năng tìm kiếm của Trung tâm Tải xuống không thể báo cáo chính xác hỗ trợ hệ điều hành. Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết thêm thông tin.

Có gì mới không?

Trình điều khiển này khắc phục một số sự cố chức năng xuất hiện trên các nền tảng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.