Gói trình điều khiển 64-bit hệ thống trên chip (SOC) cho Intel® NUC

18436
10/22/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SOC) 64-bit cho Intel® NUC (10.22.15).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 135.3 KB
  • SHA1: FD833641F6FF76EEA16852FE66BA5C2C3A78EF32

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SOC) 64-bit cho Intel® NUC, cho các thiết bị hệ thống sau:

  • GPIO
  • I2C
  • PWM
  • UART

Cách cài đặt:

  1. Giải nén gói đã tải xuống.
  2. Nhấp chuột phải vào cài đặt. Tập tin BAT.
  3. Chọn Chạy với tư cách quản trị viên.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.