Intel® Graphics Driver cho Windows 7*/8.1* [15.36]

18424
4/14/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver dành cho Thế hệ thứ 4.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.9 MB
 • SHA1: 017519248AABA32BC443BE7249941801C93D0DBD
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 119.2 MB
 • SHA1: 9C58D5D7A62122AF16B269076496855EE577214C
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 64.6 MB
 • SHA1: A6B6009298E7BDA72C25CFA8113BF2D87B451A24
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 63.7 MB
 • SHA1: 41058813428F7BF58CCB48755C69DB28B5292DC4

Mô tả chi tiết

Thông báo kết thúc hỗ trợ

Đây chỉ đơn giản là bản cập nhật bảo mật cho các nền tảng Intel® thế hệ thứ 4 trên Windows 7* Windows 8.1*. Không có trình điều khiển nào khác cần thiết cho thế hệ này trên các hệ điều hành này.

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt bản cập nhật bảo Intel® Graphics Driver bảo mật cho Windows 7 và Windows 8.1 nền tảng intel® thế hệ thứ 4.

Lưu ý: Trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết phiên bản trình điều khiển.

Có gì mới?

Xem ghi chú phát hành để biết thêm chi tiết và hỗ trợ các yêu cầu hệ thống.

Tệp nào để chọn:

 • .exe: Gói trình điều khiển ở định dạng tự cài đặt .exe dành cho người dùng cuối
 • .zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Bạn đang bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Ghi chú

 • Diễn đàn Cộng đồng hỗ trợ đồ họa là một trao đổi ngang hàng được theo dõi dành cho cộng đồng Đồ ® Intel. Bạn cũng có thể đăng ký và tham gia vào diễn đàn.
 • Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.