Ứng dụng Intel Unite®

18371
5/31/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm các tệp cài đặt cho máy chủ, hub và phần mềm máy khách cho ứng dụng Intel Unite® phiên bản 4.2.35041.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10X family*
 • Kích thước: 304.4 MB
 • SHA256: A84A71946D8D6DEFD5EB659A5DF67E88ADB5CA21A7573C7625AD714BBC629A78

Mô tả chi tiết

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tìm hiểu thêm

Mục đích

Sử dụng các tệp này để cài đặt phiên bản 4.2.345041 của ứng dụng Intel Unite®.

Ứng dụng Intel Unite® bao gồm ba thành phần:

 • Máy chủ được sử dụng để phân phối mã PIN, cung cấp cảnh báo, v.v.
 • Trung tâm cộng tác kết nối với màn hình phòng hội nghị và chấp nhận các kết nối đến.
 • Hệ thống máy khách có thể kết nối với các trung tâm cộng tác hoặc tổ chức các cuộc họp ngang hàng.

Lưu ý: Bạn nên làm việc với Intel® Technology Provider khi thêm ứng dụng Intel Unite vào môi trường của mình. Nhà cung cấp công nghệ Intel có thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ có giá trị khi bạn định cấu hình ứng dụng Intel Unite.

Bạn cần những tập tin nào?

Các tệp cài đặt ứng dụng Intel Unite được bao gồm trong tệp tải xuống Intel_Unite_Solution_build4.2.34780.zip. Tải xuống tệp đính kèm và giải nén để giải nén các tệp cài đặt.

Cấu hình doanh nghiệp bao gồm các tệp cài đặt sau:

 • Intel_Unite_Client_v4.2.35041.20_x64.mui.msi - Trình cài đặt máy khách 64 bit
 • Intel_Unite_Client_v4.2.35041.20_x86.mui.msi - Trình cài đặt máy khách 32 bit
 • Intel_Unite_Hub_v4.2.35041.20_x64.mui.msi - Trình cài đặt trung tâm
 • Intel_Unite_Server_v4.2.35041.20_x86.mui.msi - trình cài đặt máy chủ

Ngoài ra, trình cài đặt sau được bao gồm trong bản tải xuống:

 • Intel_Unite_Extended_Display_v1.1.352.157_x86.mui.msi - trình điều khiển Hiển thị Mở rộng tùy chọn cho các hệ thống máy khách Intel Unite®

Bạn có thể tìm thêm chi tiết trong các hướng dẫn sau:

Hướng dẫn triển khai giải pháp Intel Unite®

Hướng dẫn triển khai dịch vụ đám mây Intel Unite®

Hướng dẫn Sử dụng Giải pháp Intel Unite®

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ đám mây Intel Unite®

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Giải pháp Intel Unite®

Hướng dẫn Tham khảo Nhanh Dịch vụ Đám mây Intel Unite®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.