Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

18369
2/5/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Driver dành cho Braswell thứ 4, 4 và 5.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 198.5 MB
 • SHA1: C4FABEDAC3AD2023CA14499599136E6214AD8480
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 110.6 MB
 • SHA1: 10A9FD0096560B87C79CACBBE8DDDB299C2E302C
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 205.9 MB
 • SHA1: 8D37ACACF7F63D8093459A1404FE9C61839C2A5B
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 113.6 MB
 • SHA1: 9DBDEDB1EF7636F2324D2D11832C9E923739D34E

Mô tả chi tiết

Hỗ trợ Hệ Điều hành

Các bộ xửlý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 và các Bộ xử lý Intel® Pentium®/Intel® Celeron® liên quan:

 • Chỉ ® windows 10, 64 bit và 32 bit
  • Hỗ trợ 32 bit giới hạn trong SKU cụ thể

Các bộxử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5và các Bộ xử lý Intel Pentium/Bộ xử lý Intel Celeron liên quan:

 • Windows 10, 64-bit và 32-bit
 • Windows 8.1*, 64-bit và 32-bit
 • Windows 7*, 64-bit và 32-bit

Trên bộ xử lý Braswell/Cherry Trail xử lý:

 • Windows 10, 64-bit và 32-bit
 • Windows 8.1, 64 bit và 32 bit
 • Windows 7, 64-bit và 32-bit

Có gì mới?

 • Bản phát hành này chứa các bản cập nhật bảo mật.

Ghi chú

 • .exe: Các gói trình điều khiển ở định dạng tự cài đặt .exe dành cho hầu hết người dùng
 • .zip: Gói trình điều khiển ở định dạng .zip dành cho nhà phát triển và chuyên gia CNTT

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về Intel® software trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.