Bộ phát triển phần mềm trình cắm ứng dụng Intel Unite® mềm

18358
7/31/2019

Giới thiệu

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) này giúp bạn bắt đầu viết trình cắm cho Intel Unite® ứng dụng mới (4.0)

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Kích thước: 665.7 KB
 • SHA1: 2C6563F210ABA87AC36C8A51CDBA4BE9862AFEAB
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Kích thước: 167.4 KB
 • SHA1: F6E33C8CAA2EA63C18830FE222A44C17B9F566CA
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • Kích thước: 575.6 KB
 • SHA1: E380FD0F95E27EC5E6F2FF248C93B09F022D546F
 • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
 • Kích thước: 32.1 MB
 • SHA1: 725E9A774E889C8080569D92612CBFA4EF71AAAC

Mô tả chi tiết

Phần mềm Intel Unite® cấp một API plugin cung cấp khả năng kết hợp các nhu cầu và chức năng kinh doanh bổ sung vào việc triển khai doanh nghiệp.

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) này dành cho các chuyên gia CNTT, nhà phát triển phần mềm và bất kỳ ai muốn phát triển chức năng bổ sung cho Intel Unite ứng dụng mới.

Thiết kế Intel Unite® tham chiếu Plugin cho Điều khiển Nguồn cung cấp khả năng điều khiển nguồn cho trung tâm ứng Intel Unite® mềm. Bạn có thể viết các plug-in khác để giao diện với trình cắm này, sau đó cho phép màn hình tự động đánh thức và tỉnh táo khi phòng được đánh dấu là đã bị xóa.

Thiết kế tham chiếu plugin Intel Unite® cho API RESTful* là một ví dụ đơn giản về Máy khách và Máy chủ RESTful để chứng minh cách tạo máy chủ RESTful và cách thực hiện các cuộc gọi máy khách API RESTful, chẳng hạn như số diễn giả và số lượng người dùng được kết nối hiện tại.

Thiết kế tham chiếu plugin Intel Unite® cho Cảm biến camera là một ví dụ để chứng minh cách kiểm soát màn hình bằng giải pháp Intel Unite® và camera USB để phát hiện công suất phòng.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.