Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

18332
12/22/2023

Giới thiệu

Phiên bản này bao gồm Trình điều khiển chức năng ảo iavf FreeBSD* dành cho các thiết bị mạng Intel® Ethernet dựa trên bộ điều khiển Dòng 700 và E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 179.8 KB
  • SHA256: 094B701F21E84340117F806E38BC0596E21EB1CCA83929A024844FF178D183F0

Mô tả chi tiết

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ sở FreeBSD iavf cho Kết nối Mạng Ethernet Intel(R).

Trình điều khiển iavf hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) E810-C

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) E810-XXV

* Kết nối Ethernet Intel(R) E822-C

* Kết nối Ethernet Intel(R) E822-L

* Kết nối Ethernet Intel(R) E823-C

* Kết nối Ethernet Intel(R) E823-L

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) I710

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) X710

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) XL710

* Kết nối Mạng Ethernet Intel(R) X722

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) XXV710

* Bộ điều khiển Ethernet Intel(R) V710

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển Ethernet tại: https://downloadcenter.intel.com

iavf-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.