Trình điều khiển chức năng ảo Intel® Network Adapter FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

18332
6/18/2019

Giới thiệu

Bản 3.0.8 bao gồm Trình điều khiển VF FreeBSD* 40 gigabit cho kết nối mạng Intel® Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

 • FreeBSD*
 • Kích thước: 564 KB
 • SHA1: 6613CB00CB8F7210B77EA4266E370DCF227368C6

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản iavf FreeBSD* cho Mạng ® Intel®
Kết nối.

 • Trình điều khiển iavf hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:
  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710

iavf-x.x.x.tar.gz

Có gì mới không?

Trình điều khiển i40evf và ixlv được đổi tên thành iavf

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.