Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 trong freeBSD*

18331
8/22/2022

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản FreeBSD* cho Intel® Ethernet nối mạng. Các thiết bị hỗ trợ dựa trên bộ điều khiển chuỗi 700.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 304.7 KB
  • SHA1: A0F7907DE60DA64851D7C4BE9BF213B717EACB3E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ sở FreeBSD Intel® Ethernet kết nối mạng.


Trình điều khiển ixl hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710
  • Intel® Ethernet Controller V710

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển ixl tại: https://downloadcenter.intel.com

ixl-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.