Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 trong freeBSD*

18331
4/12/2019

Giới thiệu

Bản phát hành 1.11.9 bao gồm trình điều khiển dựa trên FreeBSD* 40 gigabit cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 273.7 KB
  • SHA1: D9514FDBB460BA9A1F6BCE7800C7BF0CFBA7291C

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Phiên bản này bao gồm trình điều khiển dựa trên 40 gigabit FreeBSD* cho Các Kết nối Mạng Intel®.

Trình điều khiển ixl hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.