Trình quản lý camera Intel® RealSense™ độ sâu

18309
12/10/2021

Giới thiệu

Cài đặt Trình quản Intel® RealSense™ chiều sâu cho các máy ảnh tầm ngắn và tầm xa. Phần mềm này sẽ không còn được cập nhật sau ngày 10 tháng 12 năm 2021, nhưng sẽ có sẵn để tải xuống.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 38.9 MB
 • SHA1: 42749F34B8AEE929EF327AF2E1A6392BA6C242AC
 • Kích thước: 36.9 MB
 • SHA1: 869D926FCC5FFC7D40C5678E43A23FB800C92756
 • Kích thước: 43.5 MB
 • SHA1: 07B08235CDC3B110BC2CD23CD2C24529F64E91E8

Mô tả chi tiết

Thông báo Kết thúc vòng đời

Phần mềm này sắp kết thúc vòng đời (EOL) và sẽ không còn được cập nhật kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Phần mềm sẽ tiếp tục khả dụng để tải xuống trước ngày đó.

Mục đích

Trình quản lý camera chiều sâu Intel® RealSense™ cho các máy ảnh tầm ngắn và tầm xa nhằm mục đích truyền phát trực tiếp video từ máy ảnh Intel® RealSense™ cho cả màu sắc và chiều sâu.

Ghi chú

Hãy chắc chắn rằng bạn tải xuống tệp quản lý thích hợp cho loại máy ảnh trên thiết bị của mình.

 • Nếu bạn có máy ảnh Intel® RealSense™ F200, tải xuống tệp này:
  • intel_rs_dcm_f200
 • Nếu bạn có máy ảnh Intel® RealSense™ R200, tải xuống tệp này:
  • intel_rs_dcm_r200
 • Nếu bạn có máy ảnh Intel® RealSense™ SR300, tải xuống tệp này:
  • intel_rs_dcm_sr300

Tham khảo Ghi chú phát hành DCM trong tệp zip cho từng camera.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.