Trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200V3RPM

18296
4/18/2015

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển đồ họa pGFX cho Intel® Server Board S1200V3RPM (15.36.29.64.4371).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 120.6 MB
  • SHA1: 8981192DE785CE668331B96F9DEC234243B1A1E8

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển này chỉ hỗ trợ đồ họa tích hợp CPU Intel® Server Board S1200V3RPM. Trình điều khiển này không thể được sử dụng với Intel® Server Boards S1200V3RPL, S1200V3RPO và S1200V3RPS vì những bảng này KHÔNG hỗ trợ đồ họa tích hợp CPU.

Giới thiệu về Trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.