Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® dành cho Windows® 10

18293
5/8/2024

Giới thiệu

Cài đặt bản phát hành trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® 29.1 cho Windows® 10

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10 Family*
 • Kích thước: 4.1 MB
 • SHA256: 7F2F17C491F1555805FF0D06247D0FE0EC7C18D819B4ECDAD71C4BC367E90019
 • Windows 10 Family*
 • Kích thước: 26.3 MB
 • SHA256: B6F351C31542A694634FB97DBEDC0D8B379822F14C9FCCFC9D651105A93AC4C2
 • Windows 10 Family*
 • Kích thước: 24.7 MB
 • SHA256: 15918DCB677D646487F04E2D024F190A92D24A8B98FC2FA388B68B5F6ABC81AF
 • Windows 10 Family*
 • Kích thước: 29.9 MB
 • SHA256: 26469F7FAB6816723F1A305CF4949CE2E76C7296071A7171663362B9467203D1

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói tải xuống Microsoft Windows* đã được chia thành gói trình điều khiển và gói Intel® PROSet. Gói trình điều khiển phải được cài đặt trước khi cài đặt gói Intel® PROSet.

Ví dụ về nội dung tải xuống:

Gói tài xế: Wired_driver_29.1_x64.zip

Intel® PROSet Trọn gói: Wired_PROSet_29.1_x64.zip

Lưu ý: Cài đặt Intel® PROSet là tùy chọn. Phần mềm Intel® PROSet bao gồm Intel® PROSet dành cho Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) và Intel® PROSet cho phần mềm Windows PowerShell*. Để biết thêm thông tin về Intel® PROSet, vui lòng xem lại phần "Microsoft* Windows* Driver and Software Installation and Configuration" trong Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị và Bộ điều hợp Intel® Ethernet.

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Thiết bị được hỗ trợ

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet. Hỗ trợ cho các kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.