Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

18293
2/1/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® bản 26.0 cho Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10*
  • Kích thước: 61.1 MB
  • SHA1: 1AD3A56B51E5686EE0FF0F43910F083A15EA92FC
  • Windows 10, 32-bit*, Windows 10*
  • Kích thước: 42.2 MB
  • SHA1: FF1755ECEACF5060E76227419FFFB19CBC458A2C

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Tổng quan

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet hành cho Trình quản lý thiết bị Windows* và Intel® PROSet Adapter Configuration Utility cho Intel® Network Adapters với Windows® 10.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10-GbE (những bộ điều hợp hỗ trợ Windows 10) chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit.

  • PROC32.zip cho các phiên bản Windows* 32-bit (x86)
  • PROCx64.zip cho các phiên bản Windows 64-bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Các thiết bị được hỗ trợ

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển của bạn. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.