Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows® 10

18293
12/7/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® phát hành 22.10 cho Windows® 10, bao gồm Intel® PROSet cho Trình quản lý thiết bị Windows*, Intel® Advanced Network Services để hợp tác với VLA và SNMP.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 72.1 MB
 • SHA1: F4CE0D94B1A6F86C888A40EBAC2142222E892A6E
 • Windows 10, 32-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 51.6 MB
 • SHA1: F659B6FB762CB16261AD10EB76437DB07F88D6C0

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Thông tin về các nhóm và VLAN được hỗ trợ trên Windows® 10.

 • Nếu bạn đang chạy phiên bản Windows 10 Anniversary (RS1), bạn sẽ cần cài đặt phần mềm Intel LAN v22.1 trở lên.
 • Nếu bạn đang chạy Cập nhật Người sáng tạo Windows 10 (RS2), bạn sẽ cần cài đặt phần mềm Intel LAN v22.3 trở lên.

Lưu ý: Nếu bạn đang chạy Cập nhật Người sáng tạo Windows 10 (RS2) và đang sử dụng bản phát hành phần mềm Intel LAN v22.1 hoặc v22.2, ANS sẽ không hoạt động cho đến khi bạn cập nhật lên phần mềm Intel LAN v22.3 trở lên.

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet cho Trình quản lý thiết bị Windows*, các dịch vụ mạng nâng cao cho teaming và VLAN (ANS) và SNMP cho Intel® Network Adapters với Windows 10.

Lưu ý: Các trình điều khiển có trong bản tải xuống này không tương thích với Windows Server 2016*.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10 Gb chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit.

 • PROS32.exe cho các phiên bản Windows* 32-bit (x86)
 • PROCx64.exe cho các phiên bản Windows 64-bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

 • Xem readme.htm nếu bạn muốn giải nén các tệp mà không cần cài đặt.
 • Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Các thiết bị được hỗ trợ

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển của bạn. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.