Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows® 10

18293
7/22/2021

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ ® mạng Intel® bản 26.4 cho Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 35.6 MB
 • SHA1: A7CF4EF9EC9853A59D1C12F66270BBA326125F0F
 • Windows 10, 32-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 32.4 MB
 • SHA1: AEF0A36C0E88D235C808A6E965AC666828320C89
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 29.1 MB
 • SHA1: 90694EA1D4DB9CDDE243CB28B4BC42759D60A07B
 • Windows 10, 32-bit*, Windows 10*
 • Kích thước: 13.2 MB
 • SHA1: E386DB4FCE9CA3145D1C1DEF6448FF28945ECABB

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói tải xuống Microsoft Windows* đã được chia thành một gói trình điều khiển và một gói Intel® PROSet mềm. Gói trình điều khiển phải được cài đặt trước khi cài đặt gói Intel® PROSet mềm.

Ví dụ về các bản tải xuống:

Gói trình điều khiển: Wired_driver_26.4_x64.zip

Intel® PROSet gói: Wired_PROSet_26.4_x64.zip

Lưu ý: Cài đặt trình điều Intel® PROSet là tùy chọn. Intel® PROSet mềm bao gồm Intel® PROSet mềm dành cho Trình quản lý thiết bị Windows*, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) và Intel® PROSet cho phần mềm Windows PowerShell*. Để biết thêm thông tin về Intel® PROSet, vui lòng xem lại phần "Cài đặt và Cấu hình Và Cài đặt Phần mềm Trình điều khiển Và Trình điều khiển Microsoft* Microsoft*" trong Hướng dẫn sử dụng Bộ điều hợp Intel® Ethernet và Thiết bị.

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển cơ Intel® PROSet trợ cho Trình quản lý thiết bị Windows* và Intel® PROSet Adapter Configuration Utility để Intel® Network Adapters được với Windows® 10.

Các thiết bị được hỗ trợ

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bảng mạch.

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.