Trình điều khiển Mạng Windows* cho Mô-đun Ethernet I/O 40G

18262
5/21/2015

Giới thiệu

Trình điều khiển mạng Windows* cho các mô-đun 40G AXX1P40FRTIOM và AXX2P40FRTIOM Ethernet I /O

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 59.7 MB
  • SHA1: F244AE07E83199E743A8A31F1A838B219BD380CF

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển mạng Windows* cho các mô-đun 40G AXX1P40FRTIOM và AXX2P40FRTIOM Ethernet I /O

Bao gồm ứng dụng Intel (R) QSFP + Configuration Utility (QCU).

Giải nén vào thư mục tạm thời, tức là, c:\temp và chạy tệp hàng loạt thích hợp cho phiên bản Microsoft Windows của bạn*.

Có thể tìm thấy thêm thông tin trong tệp readme đi kèm.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.