Trình điều khiển PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® và Wi-Fi cho Quản trị viên CNTT

18231
5/22/2024

Giới thiệu

Bản tải xuống này được khuyến nghị cho quản trị viên CNTT, bao gồm các gói phân phối chỉ dành cho trình điều khiển cho Wi-Fi phiên bản 23.50.0

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 35.2 MB
 • SHA256: 50A1B46517A067380F5CECE77AD8CFA84773D4AB306729DD35BCEA075D5FB468

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng:

 • Gói phần mềm này bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7* - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200 (*vui lòng xem Ghi chú bên dưới).

Mục đích

Bản tải xuống này được khuyến nghị cho các quản trị viên CNTT, các tập đoàn lớn, trường đại học và trung tâm y tế. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể thấy các tính năng cài đặt và triển khai hữu ích.

Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ bản tải xuống bổ sung nào của PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® hoặc nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển Wi-Fi cho người dùng cuối, vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống.

Bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống?

Phiên bản trình điều khiển của một số sản phẩm có thể không cập nhật. Tìm hiểu thêm về các phiên bản trình điều khiển Bộ điều hợp Không dây Intel®.

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver & Support Assistant.
 • Xác định thủ công Bộ điều hợp Không dây Intel® và số phiên bản trình điều khiển.

Cài đặt gói trình điều khiển sau:

Bản tải xuống này bao gồm các tệp sau:

 • Chỉ trình điều khiển: Đây là gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để chỉ cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp không dây. Gói zip cho phép bạn giải nén các trình điều khiển để cài đặt trên nhiều hệ thống.
  • Windows® 10 64-bit/ Windows 11*: WiFi-23.50.0-Driver64-Win10-Win11.zip

Ghi chú

 • Trình điều khiển cho một số Bộ điều hợp Không dây Intel nhất định có thể chưa được cập nhật và giống như gói trước đó. Bạn không cần cài đặt gói này nếu phiên bản trình điều khiển giống nhau.
 • Đối với các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 mới - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200
  • Tất cả các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 đều hỗ trợ băng tần 6GHz cho Wi-Fi. Việc sử dụng băng tần 6GHz phụ thuộc vào hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows (Windows 11*). Các sản phẩm có chức năng hạn chế trên Windows® 10.
  • Các tính năng của Wi-Fi 7 hiện không khả dụng do hệ điều hành đang chờ hỗ trợ (Windows 11*). Do đó, sau khi cài đặt trình điều khiển, các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 hoạt động với khả năng Wi-Fi 6E trên Windows 11*.
 • Sản phẩm Wi-Fi 7 của Intel "Intel® Wi-Fi 7 BE200" sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6E + 320 MHz / 4K QAM (được gọi là EHT - Thông lượng cực cao) theo mặc định khi kết nối với bộ định tuyến / AP không dây Wi-Fi 7.
 • Từ bản phát hành 23.50.0 trở đi, phần mềm này không còn bao gồm các tệp trình điều khiển: WiFi-21.40.5-PROSet64.zip, WiFi-21.40.5-PROSet32.zip và WiFi-x.x.x-all.zip
 • Từ gói phát hành 23.50.0 trở đi, phần mềm này không còn bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất Intel® Wireless-AC 7265 băng tần kép (Phiên bản D), Intel Wireless-AC băng tần kép 3168 và Intel® Wireless-AC® 3165. Đối với trình điều khiển Wi-Fi 7265 (Phiên bản D), 3168 và 3165, hãy xem Trình điều khiển Wi-Fi Không dây Intel® cho Sản phẩm Không dây 7265(Phiên bản D), 3168 và 3165.
 • Từ gói phát hành 22.220.0 trở đi, phần mềm này không còn bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm không dây đã ngừng sản xuất: Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép và Intel® Wireless-AC băng tần kép 8265. Trong khi gói CNTT không còn khả dụng, gói cài đặt chung vẫn có sẵn tại: Intel® Wireless Wi-Fi Drivers for Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 và Intel® Dual Band Wireless-AC 8265.
 • Các sản phẩm không dây Intel® Wireless 7265 Family (Rev.C), Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 và Intel® Wireless 7260 Family đã hết tuổi thọ (EOL) và trình điều khiển không còn khả dụng.
 • Tại sao tôi thấy phiên bản trình điều khiển khác với bộ điều hợp Intel® Wireless 7265 Family của mình?
 • Từ gói Wi-Fi 22.100.X phát hành trở đi, sẽ có một tệp INF như một phần của gói cài đặt sẽ hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp Intel Wi-Fi 6E. Tệp INF (Netwtw06e.INF) sẽ cung cấp hỗ trợ cài đặt cho các bộ điều hợp Wi-Fi 6E hiện tại và mới hơn. Thông tin bổ sung có sẵn tại đây.

Các sản phẩm sau đây được hỗ trợ với phần mềm và gói trình điều khiển này

Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản Windows 64-bit*. Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản phẩm Không dây Intel® để biết thêm chi tiết.

 • Intel® Wi-Fi 7 BE202
 • Intel® Wi-Fi 7 BE200
 • Intel® Wi-Fi 6E AX411 (Gig+)
 • Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)
 • Intel® Wi-Fi 6E AX210 IOT Industrial Kit
 • Bộ nhúng IoT Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+)
 • Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+)
 • Intel® Wi-Fi 6 Desktop Kit
 • Intel® Wi-Fi 6 AX203
 • Intel® Wi-Fi 6 AX201
 • Intel® Wi-Fi 6 AX200
 • Wi-Fi® Intel 6 AX101
 • Intel® Wireless-AC 9560
 • Intel® Wireless-AC 9461
 • Intel® Wireless-AC 9462
 • Intel® Wireless-AC 9260
 • Bộ® công cụ Intel Wireless-AC 9260 IoT băng tần kép

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn.
 2. Sử dụng ứng dụng giải nén của bên thứ ba để mở tệp và giải nén nội dung.
 3. Nếu bạn cần thực hiện cài đặt có thể tùy chỉnh hoặc im lặng trên Windows® 10 và Windows 11*, hãy sử dụng gói trình cài đặt .exe và xem Cách thực hiện cài đặt im lặng.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nhận hỗ trợ

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.