Intel® PROSet/Wireless Software trình điều khiển cho Quản trị viên CNTT

18231
7/20/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này được khuyến nghị cho các quản trị viên CNTT, bao gồm các gói phân phối chỉ dành cho trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software phiên bản 22.60.0.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 27 MB
 • SHA1: 2487DAE11B5AAD0D8D371EF36471C01A7F51F962
 • Windows 8.1, 64-bit*
 • Kích thước: 3.5 MB
 • SHA1: 0318C0CEEC398971B0CDB7723FF30BB07AE21B9C
 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 3.5 MB
 • SHA1: 857B28576FF37B6AAD228A5BA22068D8B804D677
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 3.4 MB
 • SHA1: 0D0DEF1FF25FC1F4F9938B3126FBA40ED6B80E44
 • Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 3.3 MB
 • SHA1: 282C23416BCC25927462E479784A9C1C9AF62C5F
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 3.2 MB
 • SHA1: 23DC29082A01931211804825CD255E238427FA41
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 173.7 MB
 • SHA1: 3C90D59A45E483A8369A4524A27A69515F13D7B6
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 144.9 MB
 • SHA1: B3FF48509F2C0FC1BC6D30BA1A1AD591503B38F9
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 362.5 MB
 • SHA1: DB535C2E956B5AFF59EB774683D0EB0261322A77

Mô tả chi tiết

Thông báo:

Từ gói Wi-Fi 21.90.X phát hành trở đi, sẽ có một tệp INF như một phần của gói cài đặt sẽ hỗ trợ hai trình điều khiển Wi-Fi khác nhau. Tệp INF (Netwtw08.INF) sẽ hỗ trợ cài đặt cho hai trình điều khiển (Netwtw08.sys và Netwtw10.sys). Thông tin bổ sung có sẵn tại đây.

Mục đích

Bản tải xuống này được khuyến nghị cho các quản trị viên CNTT, các tập đoàn lớn, trường đại học và trung tâm y tế. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể thấy các tính năng cài đặt và triển khai hữu ích.

Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ bản tải xuống bổ sung nào của Intel® PROSet/Wireless Software hoặc nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển Wi-Fi cho người dùng cuối, vui lòng truy cập Trung tâm Tải xuống.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Phiên bản trình điều khiển của một số sản phẩm có thể không cập nhật. Tìm hiểu thêm về các phiên bản trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Không dâyIntel .

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.
 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel và số phiên bản trình điều khiển.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Bản tải xuống này bao gồm ba loại tập tin:

 • Tất cả các tập tin: Tập tin này bao gồm tất cả các tệp zip cho cả trình điều khiển và gói Intel® PROSet/Phần mềm WiFi Không dây (bao gồm trình điều khiển) trong bản tải xuống này.
  • WiFi_22.60.0_all.zip
 • Chỉ dành cho trình điều khiển: Đây là một gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để chỉ cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp không dây. Gói zip cho phép bạn trích xuất trình điều khiển để cài đặt trên nhiều hệ thống.
  • Windows® 10 32-bit: WiFi_22.60.0_Driver32_Win10.zip
  • Windows® 10 64-bit: WiFi_22.60.0_Driver64_Win10.zip
  • Windows 8.1* 32-bit: WiFi_21.40.5_Driver32_Win8.1.zip
  • Windows 8.1* 64-bit: WiFi_21.40.5_Driver64_Win8.1.zip
  • Windows 7* 32-bit: WiFi_21.40.5_Driver32_Win7.zip
  • Windows 7* 64-bit: WiFi_21.40.5_Driver64_Win7.zip
 • Intel® PROSet/Phần mềm Wi-Fi Không dây (bao gồm trình điều khiển): Đây là một gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để cài đặt trình điều khiển bộ điều hợp không dây Intel PROSet/Wireless Software. Gói ZIP cho phép bạn trích xuất trình điều khiển và phần mềm để cài đặt tùy chỉnh hoặc im lặng trên nhiều hệ thống.
  • Windows 8.1* và Windows 7* 32-Bit: WiFi_21.40.5_PROSet32.zip
  • Windows 8.1* và Windows 7* 64-Bit: WiFi_21.40.5_PROSet64.zip

Lưu ý: Phiên bản Phát hành Phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Bộ điều hợp Intel® Wireless 7260. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển sẵn có mới nhất tại đây.

Các sản phẩm sau đây được hỗ trợ với gói phần mềm và trình điều khiển này

Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản Windows* 64 bit. Xem Hệ điều hành được hỗ trợ cho các Sản ® Không dây Intel để biết chi tiết.

 • Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+)
 • Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit
 • Intel® Wi-Fi 6 AX201
 • Intel® Wi-Fi 6 AX200
 • Intel® Wireless-AC 9560
 • Intel® Wireless-AC 9461
 • Intel® Wireless-AC 9462
 • Intel® Wireless-AC 9260
 • Bộ Intel® Wireless-AC 9260 Băng Tần Kép
 • Bộ Intel® Wireless-AC 8265 Băng Tần Kép
 • Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265
 • Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
 • Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260
 • Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165
 • Intel® Wireless-AC 7265 Băng Tần Kép (Rev D)
 • Intel® Wireless-N Băng tần kép 7265 (Rev D)
 • Intel® Wireless-N 7265 (Rev D)
 • Intel® Wireless-AC ba băng tần 17265
 • Intel® Wireless-AC ba băng tần 18260
 • Intel® Wireless-AC ba băng tần 18265

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
 2. Sử dụng ứng dụng giải nén của bên thứ ba để mở tệp và giải nén nội dung.
 3. Xem thông tin cho quản trị viên CNTT về các tùy chọn cài đặt bao gồm cài đặt im lặng.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành dành cho phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu về các Intel® PROSet/Wireless Software

Nhận hỗ trợ

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.