Realtek * Trình điều khiển xe buýt Bluetooth UART cho Windows 8.1 * cho STCK1A32WFC

18212
5/5/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển bus Realtek * Bluetooth® UART phiên bản 1.0.89.50504 cho Windows 8.1 * trên Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 31 MB
  • SHA1: 1AA2BEBFA9E8FFF33293339DC217465B4BE8CEA3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển bus Realtek * Bluetooth® UART phiên bản 1.0.89.50504 cho Windows 8.1 * trên Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.