bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho STCK1A32WFC

18210
3/1/2016

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 15.33.42.4358 của bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® Compute Stick sử dụng Windows® 10 và Windows® 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 69.5 MB
  • SHA1: CB85ED378CCCB640114C7BDF07619CB112FAA944

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Intel® Compute Stick STCK1A32WFC trên hệ thống Windows® 10* và Windows® 8.1, 32 bit*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.