Intel® RAID mềm mở rộng RES3FV288/RES3TV360

18199
3/23/2018

Giới thiệu

Cập nhật Firmware Flash Intel® RAID cứng cho DOS, Windows*, Unix*, Linux* và Intel® Framework Integrated Boot for UEFI cho Bộ điều khiển Intel® RAID ir3 SAS 12GB (B057).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 13.6 MB
  • SHA1: 6A8982C5123976B76634739A1BE23F6E70C6A2E2

Mô tả chi tiết

Thông tin gói

Phiên bản chương trình cơ sở B057


Bản tải xuống này hỗ Intel® RAID bộ mở rộng RES3FV288, RES3TV360 và JBOD2312S3SP.

Bộ điều Intel® RAID hỗ trợ

Việc nâng cấp chương trình cơ sở yêu cầu Intel® RAID Expander được kết nối với Bộ điều hợp Bus máy chủ Intel® RAID/SAS thích hợp (HBA). Xem bên dưới để biết danh sách khả năng tương thích HBA.

Khả năng tương thích của Bộ điều hợp Bus máy chủ SAS:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040, RMS25JB080, RMS25KB040, RMSKB080, RMS3JC080
  • Intel® RAID Controller RS25GB008, RS3FC044, RS3UC008, RS3GC008

Khả năng tương thích của Bộ điều hợp bus máy chủ RAID:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N, RMS25PB080N, RMS3HC080, RMS3CC080
  • Intel® RAID Controller RS25SB008, RS3DC080

Khả năng tương thích của bộ điều khiển SAS trên bo mạch:
Bộ điều khiển có khả năng SATA/SAS trên bo mạch dựa trên Chipset Intel® C600 ở chế độ Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe). Tính năng SAS cần được kích hoạt bằng các khóa nâng Intel® RAID C600 thích hợp.

Nâng cấp chương trình cơ sở cũng yêu cầu hệ điều hành thích hợp hoạt động. Nâng cấp chương trình cơ sở thông qua bộ điều hợp bus máy chủ SAS được hỗ trợ trong Windows* và Linux*. Nâng cấp chương trình cơ sở thông Intel® RAID bộ điều hợp bus máy chủ được hỗ trợ trong Windows, Linux và UEFI* (EFI 2.0).

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.