Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi 700

18190
2/24/2021

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi 700.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 301.2 MB
  • SHA1: 3E79A4A2B7EDE7DBD66FC51E8FDA818AE01EE363

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 1 tháng 4 năm 2021:

Gói cập nhật NVM 7.30 đã được cập nhật do sự cố: Liên kết vẫn bị giảm sau khi hoạt động liên kết xuống trên Hệ điều hành ESXi.

Những gì đã được cập nhật:

Một tệp hình ảnh NVM duy nhất đã được cập nhật để giải quyết vấn đề chuyển đổi liên kết.

Sản phẩm bị ảnh hưởng:

Chỉ có một sản phẩm bị ảnh hưởng: bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet XXV710-DA2, Mã sản phẩm 870823.001, Số bộ phận J65979-003 (hoặc sau này -xxx).

Sự cố chỉ xuất hiện trên hệ điều hành ESXi.

Thông tin khác:

Nếu bạn sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp gói NVM mới. Nếu không, bạn không cần phải cập nhật. Tất cả các tệp khác vẫn nguyên nguyên; không có tác động đến các sản phẩm khác.

-----------------------------------------------

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Lưu ý: Tệp tải xuống cập nhật với phiên bản 7.30 từ phiên bản SW 25.1

Nội dung tệp

  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_Windows.exe
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMUpdatePackage_v7_30_EFI.zip

Hướng dẫn sử dụng

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.