Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi 700

18190
4/18/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật tiện ích cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) phiên bản 6.01 cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet Chuỗi XL710, X710 & X550.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 185 MB
  • SHA1: 0DD2385043C66A0C71F7414204A8CC578C6FEE2E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Nội dung tệp

XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_Windows.exe

XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_Linux.tar.gz

XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_FreeBSD.tar.gz

XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_ESX.tar.gz

XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_EFI.zip

X550_NVMUpdatePackage_v1_93_Windows.exe

X550_NVMUpdatePackage_v1_93_Linux.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v1_93_FreeBSD.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v1_93_ESX.tar.gz

X550_NVMUpdatePackage_v1_93_EFI.zip

Lưu ý quan trọng: Mặc dù v6_01 được bao gồm trong tên, mỗi gói chứa các tệp cụ thể của phiên bản cho Bộ điều hợp XL710/X710 (6.01), Bộ điều hợp XXV710 (6.02) và X550 (1.93).

Hướng dẫn sử dụng

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.