Intel® Galileo - Trình cập nhật chương trình cơ sở và Trình điều khiển

18185
5/4/2015

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm công cụ cập ® Galileo Firmware của Intel.].

Các bản tải xuống sẵn có

 • macOS*
 • Kích thước: 67.7 MB
 • SHA1: 244447AFCD0B04132137910168D912B611B628D1
 • Windows* 8.1, Windows 10*
 • Kích thước: 9.5 MB
 • SHA1: B91A66D83ABCE20A3A5FA3102CABBDD476EEF8F9
 • Linux*
 • Kích thước: 9.4 MB
 • SHA1: E25851F3B671206F5D70D5C971F8CF5C14124910
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 9.4 MB
 • SHA1: 8952D6A590285EA5E433F08570645D758AB8B40B
 • Windows* 8.1, Windows 10*
 • Kích thước: 8.5 KB
 • SHA1: A7783A357AB9870CB18F1165B03ED49FE5CB9478

Mô tả chi tiết

Lưu ý

Intel đã ngừng cung cấp bo mạch phát triển Intel® Galileo, bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Edison, cũng như bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Joule™. Không có kế hoạch phát hành thêm phần mềm nào cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ các tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì nó cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục khả dụng ở dạng nhị phân và mã nguồn trên GitHub*.

Mục đích

Tải xuống một ứng dụng độc lập được sử dụng để cập nhật Chương trình cơ sở trên Bo mạch Intel® Galileo thông qua máy trạm Windows*, Linux* và Mac OS X*.

Lưu ý: Trình điều khiển Windows và hướng dẫn sử dụng cũng được đăng trên trang này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.