Cập nhật BIOS cho Que điện toán - FCBYT10H

18173
6/20/2019

Giới thiệu

Các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STCK1A32WFC và STCK1A8LFC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.5 MB
  • SHA1: A0E339011E1501E19D4276102385C3266958F8A0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STCK1A32WFC và STCK1A8LFC.

Lưu ý: Bạn không thể tùy chỉnh BIOS cho Intel® Compute Stick xử lý Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®.

Tệp nào để chọn?

  • Cập nhật và khôi phục BIOS [FC0040.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.