Trình® điều khiển Intel Serial IO cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

18160
3/1/2016

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 30.63.1603.05 của trình điều khiển Intel Serial IO cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA256: 3632F3803616F13BFEEBCD960F301079F7BB8E54D6549A61040AA2C25BCF5F7C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ Intel Serial IO cho Intel® NUC. Cần có trình điều khiển IO nối tiếp nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ I2C, SPI, UART hoặc GPIO.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.