Bộ điều hợp mạng Intel® Linux* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

18159
2/14/2024

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển chức năng ảo iavf Linux* dành cho các thiết bị mạng Intel® Ethernet dựa trên bộ điều khiển Dòng 700 và E810.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 1 KB
 • SHA1: C3022B3750E18D97B0AB9AD7AB90117997E3C006
 • Linux*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 513.9 KB
 • SHA1: 0D9F47769272BB7CCF1979FDCFDC72B9B37520E5
 • Linux*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 514.5 KB
 • SHA1: 8E53130C6C28B3CCD230D53895A313118B5D93BE
 • Linux*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 529.2 KB
 • SHA1: E971966D861AE8CF843AAF67890B2DD47CB1BF5A
 • Linux*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 538.1 KB
 • SHA1: E70DB0E34F42A9EF58DD22CD183B99E86D04E133
 • SUSE Linux Family*, Linux*
 • Kích thước: 2 MB
 • SHA1: 194EE4014EF8143D86951D5AC76B69434B659C6C
 • SUSE Linux Family*, Linux*
 • Kích thước: 429.2 KB
 • SHA1: 21194E9B9BD7815F43C23BD0C80CADECD32981E5

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển chức năng ảo iavf Linux* cho các kết nối mạng Intel® Ethernet.

Trình điều khiển iavf hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

 • bộ điều khiển Intel® Ethernet E810-C
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet E810-XXV
 • Intel® Ethernet Connection E822-C
 • Intel® Ethernet Connection E822-L
 • Intel® Ethernet Connection E823-C
 • Intel® Ethernet Connection E823-L
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet I710
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet X710
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet XL710
 • Kết nối Mạng Intel® Ethernet X722
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet XXV710
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

iavf-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

Bản phát hành này bao gồm các gói RPM chứa:

 • Trình điều khiển được ký bằng khóa riêng của Intel ở dạng mô-đun kernel được biên dịch sẵn
 • Hoàn thành mã nguồn cho trình điều khiển trên
 • Khóa công khai của Intel

Bản phát hành này bao gồm khóa công khai của Intel để cho phép bạn xác thực trình điều khiển đã ký trong chế độ khởi động an toàn. Để xác thực trình điều khiển đã ký, bạn phải đặt khóa công khai của Intel trong cơ sở dữ liệu Khóa khởi động an toàn UEFI.

Nếu bạn quyết định biên dịch lại mô-đun .ko từ các tệp nguồn được cung cấp, mô-đun .ko mới sẽ không được ký bằng bất kỳ khóa nào. Để sử dụng mô-đun .ko này trong chế độ Khởi động an toàn, bạn phải tự đăng nhập bằng khóa riêng của mình và thêm khóa công khai vào cơ sở dữ liệu khóa Khởi động An toàn UEFI.

Mô-đun nhân trình điều khiển cho một phiên bản hạt nhân cụ thể có thể được sử dụng với các hạt nhân lỗi trong cùng một phiên bản hệ điều hành phụ, trừ khi hạt nhân lỗi bị hỏng kABI. Bất cứ khi nào bạn cập nhật hạt nhân của mình bằng hạt nhân errata, bạn phải cài đặt lại gói RPM của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.