Giải pháp có tính khả dụng cao StorCLI cho Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18145
1/20/2015

Giới thiệu

Đây là một tiện ích dòng lệnh có thể kiểm tra trạng thái và quản lý bộ điều khiển RAID phần cứng ROC 3108 bằng cách sử dụng giải pháp Lưu trữ sẵn sàng cao 2.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 32.7 MB
  • SHA1: C6B3B4F89E96447E4A3523C085905A4EED02C89C

Mô tả chi tiết

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản = 1.13.05
Hệ điều hành được hỗ trợ = EFI, FreeBSD, Linux, Linux-ppc, Ubuntu, VMware, VMware-MN, VMware-NM-NDS, Windows

Xem tập tin readme đi kèm để biết các hạn chế và thông tin sử dụng.

Lưu ý: Bộ điều khiển Intel® RAID lưu trữ có tính khả dụng cao yêu cầu chương trình cơ sở, trình điều khiển và phần mềm hỗ trợ chức năng Lưu trữ có tính khả dụng cao. Tham khảo các bước cài đặt trong tệp readme gói trình điều khiển.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.