Giải pháp Tính sẵn sàng cao Trình điều khiển Linux* dành cho Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18143
1/20/2015

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển RAID phần cứng ir3 3108 ROC cho RedHat Linux* và SuSE Linux* cho giải pháp Intel® High Availability Storage 2.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 11*, Red Hat Enterprise Linux 6.0*, SUSE Linux Enterprise Server 10*, Red Hat Enterprise Linux 7.0*
  • Kích thước: 17.7 MB
  • SHA1: 0C76451DE87F6BABAEDF7C51EAA069F2580D46FF

Mô tả chi tiết

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển 3108 ROC (RAID On Chip) sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS có cài đặt khóa tính năng cao cấp HA-DAS: (RS3SC008, RS3MC044, RS3DC080). Vui lòng đảm bảo rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.

*Những bộ điều khiển cũ hơn này sẽ hoạt động nhưng chưa được kiểm tra.

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển = 6.704.150.00-2

=========
Sự chú ý
=========
Trình điều khiển này chỉ dành cho kiểm tra chất lượng cho dòng sản phẩm HA-DAS 2.0 (Syncro 2.0).

Lưu ý: Bộ điều khiển lưu trữ Tính sẵn sàng Cao Intel® RAID yêu cầu chương trình cơ sở, trình điều khiển và phần mềm hỗ trợ chức năng Lưu trữ Tính sẵn sàng Cao. Tham khảo các bước cài đặt trong tệp readme gói trình điều khiển.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.