Gói giải pháp cơ sở có tính khả dụng cao Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3SC008

18142
5/8/2015

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở 26.2.0-0025 cho giải pháp có tính khả dụng cao.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 36.2 MB
  • SHA1: 5EB98F5448BE8B8BC4115E428AE3DAB5D6C781B0

Mô tả chi tiết

Thông tin gói

Gói flash = v26.2.0-0025


Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ

Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển/mô-đun RAID Intel® 3108 ROC (RAID On Chip) bằng cách sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS3SC008, RS3DC080). Vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang Web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại bộ điều khiển của Intel.

Lưu ý: Bộ điều khiển Intel® RAID lưu trữ có tính khả dụng cao yêu cầu chương trình cơ sở, trình điều khiển và phần mềm hỗ trợ chức năng Lưu trữ có tính sẵn sàng cao. Tham khảo các bước cài đặt trong tệp readme gói trình điều khiển.


Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.