Cập nhật BIOS [MYBDWi5v]

18110
5/8/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.6 MB
 • SHA1: 6587720B7C4EB8B42E1C0C49375177A97D3215BC
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 11.8 MB
 • SHA1: 2320DF338F1B2F1986922E795E65EFEDE8F2B41D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [MYi50058.bio] - A . Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Cập nhật BIOS iFlash [MYBDWi5v.86A. 0058.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Lưu ý:

 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
 • Tệp readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao, cũng như các thông tin quan trọng khác. Bạn cũng có thể tìm các hướng dẫn từng bước chi tiết hơn về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Do một cải tiến bảo mật, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ BIOS nào sớm hơn BIOS 0040.
 • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI được bao gồm trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel và VCUST sử dụng.

Chủ đề liên quan

Mẹo khắc phục sự cố BIOS trên Intel® NUC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.