Cập nhật BIOS [RYBDWi35]

18082
8/3/2022

Giới thiệu

Các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK và NUC5i7RYH.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7.7 MB
 • SHA1: CBA55374449DDB02A9F0EF51C1E8F85BAEE9F5B5
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7 MB
 • SHA1: 00455E1316F10455B086090DD59C3760EBC60876

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK và NUC5i7RYH. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.

Tệp nào để chọn?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [RY0386.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • cập nhật iflash BIOS [RYBDWi35.86A.0386.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Lưu ý:

 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
 • Chỉ cập nhật BIOS trên máy tính của bạn nếu phiên bản BIOS mới hơn giải quyết một vấn đề cụ thể mà bạn gặp phải.
 • Do một cải tiến bảo mật, sẽ không thể hạ cấp xuống bất kỳ BIOS nào sớm hơn BIOS 0367.
 • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI được bao gồm trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel VCUST.

Chủ đề liên quan

Khắc phục sự cố BIOS

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.