Cập nhật BIOS [RYBDWi35]

18082
8/3/2022

Giới thiệu

Tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK và NUC5i7RYH.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 7.7 MB
  • SHA1: CBA55374449DDB02A9F0EF51C1E8F85BAEE9F5B5
  • Kích thước: 7 MB
  • SHA1: 00455E1316F10455B086090DD59C3760EBC60876

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK và NUC5i7RYH. Bạn chỉ cần tải xuống một.

Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết từng bước về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.

Chọn tệp nào?

  • Cập nhật BIOS khôi phục [RY0386.bio] - Một. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quá trình khôi phục BIOS. Trong trường hợp không chắc là bản cập nhật BIOS bị gián đoạn, có thể BIOS có thể bị bỏ lại ở trạng thái không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS khôi phục để khôi phục từ tình trạng này. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.
  • cập nhật iflash BIOS [RYBDWi35.86A.0386.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Ghi:

  • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất tối đa 30 giây để thông báo xuất hiện trên màn hình.
  • Cập nhật BIOS trên máy tính của bạn chỉ khi phiên bản BIOS mới hơn giải quyết cụ thể vấn đề bạn gặp phải.
  • Do tăng cường bảo mật, sẽ không thể hạ cấp xuống bất kỳ BIOS nào sớm hơn BIOS 0367.
  • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI có trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Intel Integrator ToolkitVCUST.

Chủ đề liên quan

Khắc phục sự cố BIOS

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.