Động cơ Quản lý Intel® Corporate Driver cho Windows 7*/8.1*/10* dành cho NUC5i5MY

18070
3/28/2016

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows 7*, 8.1*, và Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 24.8 MB
  • SHA1: B765E825D538367C67888D3031F73DE5560B0C04

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows 7*, Windows 8.1* và Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i5MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i5MYBE.

Trình cài Intel ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Có gì trong gói này

Trình cài đặt chỉ MEI MSI - Thư mục này chứa trình cài đặt chỉ dành cho trình điều Giao diện Động cơ Quản lý Intel điều khiển mới.

WINDOWSDriverPackages - Thư mục này chứa các tệp INF dành cho các Chuyên gia CNTT.

Tùy thuộc vào trình cài đặt bạn sử dụng, bạn có thể thấy các phiên bản khác nhau liên quan đến gói Intel ME hành này:

  • Trong Trình quản lý thiết bị: Giao diện Động cơ Quản lý Intel phiên bản trình điều khiển: 11.0.5.1189
  • Trong chương trình và tính năng: Động cơ Quản lý Intel gói thành phần mới: 11.0.6.1194

Ghi chú

Nếu trình điều khiển Intel ME được cài đặt thành công, bạn có thể thấy lỗi trên Bộ điều khiển Truyền thông Đơn giản PCI trong Trình quản lý thiết bị.

Có thể cần cài đặt Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB 2685811) nếu bạn đang sử dụng Windows 7.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.