Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit dưới Linux*

18026
7/22/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm trình điều khiển cơ bản i40e Linux* phiên bản 2.16.11 cho các thiết bị chuỗi 700.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 630.6 KB
  • SHA1: 8FBFB9D0BF8FEEC0C74A5DC150613B430921FDCD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản i40e Linux* cho kết nối Intel® Ethernet mềm.

Trình điều khiển i40e hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:
* Intel® Ethernet Controller X710
* Intel® Ethernet Controller XL710
* Intel® Ethernet nối mạng đa năng X722
* Intel® Ethernet Controller XXV710
* Intel® Ethernet Controller V710

i40e-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cũng trên http://downloadcenter.intel.com).

  • Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các vấn đề đã biết của bạn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.