Trình mô phỏng BIOS cho máy chủ dựa trên Intel® Xeon® sản phẩm Bộ xử lý E5-2600 v3

17982
12/11/2014

Giới thiệu

Trình mô phỏng BIOS tương tác

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.4 MB
  • SHA1: 09230FBF2764B45573D217609E20632C0E346DBB

Mô tả chi tiết

Trình mô phỏng BIOS Intel® mô phỏng giao diện BIOS mà người dùng thường thấy khi bấm <F2> trong khi đăng bài. Nó có thể được sử dụng cho mục đích đào tạo hoặc nghiên cứu.

Cách sử dụng: Nhấp hoặc nhấn Enter để chọn các mục và sử dụng Esc để quay lại.

Yêu cầu Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.