Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 61X

17949
4/2/2020

Giới thiệu

Tải xuống Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) phiên bản 14.1 Bản dựng 27.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 108.8 MB
  • SHA1: 69F84A2F79114D5F70C38562C5E4519FAA2D7BB5

Mô tả chi tiết

Nền tảng được hỗ trợ

Tham khảo các ghi chú phát hành.

Lưu ý: Các phiên bản trước của bản dựng 14.0 không tương thích với bo mạch và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X.

Tổng quan

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống của Intel (SysInfo) thu thập hơn 20 loại thông tin hệ thống khác nhau. Nó cắt giảm đáng kể thời gian cần thiết để khắc phục sự cố.

Xem Bản demo về cách sử dụng tiện ích Sysinfo để thu thập thông tin hệ thống.

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Điều kiện tiên quyết cài đặt

Tham khảo các ghi chú phát hành.

Cài đặt:

Tham khảo các ghi chú phát hành.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.